تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های ب

مطالب دیگر:
🔥دانلود کتاب صوتی شوهر آهو خانم🔥دانلود کتاب صوتی شازده احتجاب🔥دانلود کتاب صوتی غلاغه به خونش نرسید🔥طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم ابتدایی🔥اصول حسابداری 1 به همراه سوالات درس🔥طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی🔥طرح درس سالانه فارسی ششم ابتدایی🔥طرح درس سالانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی🔥طرح درس سالانه قرآن ششم ابتدایی🔥طرح درس سالانه علوم تجربی ششم ابتدایی🔥طرح درس سالانه ریاضی ششم ابتدایی🔥دانلود 40آهنگ -تصنیف مخصوص پیانو به همراه اجرای صوتی کتاب🔥مجموعه کامل دوره چهارجلدی آموزش سه تار استاد ذوافنون به همراه اجرای صوتی🔥دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب ۳۰۱ تابلو اعلانات مسجدنما، هفته اول دی ۱۳۹۸ (۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸)🔥کتاب کامل نقاشی کودکان (کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) ل. کرمن ترجمه دادستان و منصور🔥طرح درس سالانه هنر چهارم ابتدایی🔥کسب دانش،مهارت و درآمدزایی درفضای مجازی🔥آموزش زبان برنامه نویسی c++🔥فاکتور هوشمند تحت اکسل با گرافیکی زیبا (حرفه ای و راحت)🔥طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی🔥طرح درس سالانه فارسی چهارم ابتدایی🔥طرح درس سالانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی🔥کتاب صوتی مزرعه حیوانات🔥طرح درس سالانه قرآن چهارم ابتدایی🔥طرح درس سالانه علوم تجربی چهارم ابتدایی
تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های ب|41016912|okc|bf|اُ کِی|
در حال حاظر شما فایل با عنوان تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های ب را دنبال می کنید .

تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبت‌های سودآوری (ROA ROE ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینه‌های بهره) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که "تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجاره‌های عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت‌های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق‌های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت‌های سودآوری و اهرمی نتیجة کارایی فعالیت‌ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاری‌ها ارزیابی می کند.

در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسه‌ای[1] استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورت‌های مالی حسابرسی شدة شرکت‌های تحت بررسی، از روش کتابخانه‌ای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبت‌های سودآوری و اهرمی شرکت‌ها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و هم‌چنین شرکت‌هایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکت‌هایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌های پژوهش در دورة زمانی 1380 الی 1387 نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت‌های سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

[1]. Causal - comparative